Back

ȘCOALA DE ȘTIINȚE POLITICE

Unică printre programele naţionale în domeniu, şcoala de Ştiinţe Politice de la Universitatea Babeş-Bolyai urmăreşte să cultive valori orientate către implicarea în comunitate, abilitățile de leadership, să ofere studenţilor abilităţile practice necesare implicării în viaţa publică şi politică din România și să asigure o pregătire teoretică solidă.

Cursuri și Syllabusuri

Pe parcursul celor trei ani, curricula noastră îmbină cursurile de teorie politică cu cele care oferă cunoştinţe în arii mai specializate și cu cele axate pe competențe analitice și de cercetare.

Licență – linia Română

Semestrul 1

Semestrul 2

Semestrul 3

Semestrul 4

Semestrul 5

Semestrul 6

Cursuri opționale