Back

ORAR SEMESTRUL 1

Specializarea Managementul organizațiilor politice, acreditată de ARACIS în 2007, are ca obiectiv perfecționarea și extinderea pregătirii de specialitate oferite de Catedra de Științe Politice prin formarea de specialișit în domeniul leadershipului și managementului organizațional și politic. Durata masteratului este 4 semestre – frecventa ZI. Limbi de predare: română şi engleză.

Parteneri naționali și internaționali

La realizarea acestui program de masterat am urmărit prioritar concertarea resurselor academice oferite de Departamentul de Științe Politice, dar şi compatibilizarea cu programele universitare europene şi nord americane; acest lucru s-a bazat pe colaborarea directă, în realizarea curriculei cu profesori de la Utrecht University, Olanda, San Diego State University, University of North Dakota, Graduate School of Public Affairs, Nelson Rockefeller College of Public Affairs and Policy, State University of New York at Albany, SUA.

Masteratul oferă burse de specializare prin proiectele și programele de practică/internship din cadrul Departamentului, al FSPAC și al UBB, realizate în parteneriat cu instituții și organizații naționale și internationale cu expertiză recunoscută în domeniu precum Centrul pentru Studiul Democrației, Peace Action, Training and Research Institute of Romania – PATRIR, Primăria Municipiului Cluj-Napoca, Consiliul Județean Cluj, organizațiile locale ale partidelor politice.

Căror cerințe răspunde această specializare?

Programul de masterat în Managementul Organizaţiilor Politice vine în întâmpinarea satisfacerii necesităţilor existente din societatea românească legate de nevoia de:

 • – a înțelege specificul organizațiilor ca experiență colectivă și individuală atât în domeniul public și privat, cât și în cel politic,
 • – a explica designul organizațiilor ca răspuns la mediul socio-politic,
 • – a arăta care sunt mecanismele de control, predicție și organizare în managementul acestora
 • – a cunoaște rolul, caracterul si specificul leadership-ului precum și raportul leadership -organizație
 • – a evalua științific și etic comportamentul organizațiilor

Conexe acestora, sunt cele legate de:

 • – dezvoltarea capacității organizaționale de evaluare, concepere și redactare a documentelor specifice politicilor publice la nivel național și european
 • – dezvoltarea capacității organizațiilor de planificare și management a campaniilor de comunicare în diverse contexte și crearea de strategii de comunicare adaptate,
 • – dar și dezvoltarea competențelor ce vizează rolul jucat de absolvent în interiorul unei organizații sau instituții, ori rolul jucat de absolvent ca interfață între organizație și public.

Ce ocupații și ce carieră vei putea urmări la finalul acestui masterat?

Titlul de absolvent al specializării în managementul organizaţiilor politice, conferit de diplomă, deschide ablsolvenţilor următoarele calificări profesionale :

 • – expert/consilier cu oportunităţi de plasament în urmatoarele tipuri de instituții:guvern si agenţii guvernamentale, parlament, instituția președinției, partide politice, organizații non-guvernamentale, instituții administrative locale, sindicate, firme de consultanță, asociații profesionale.
 • – analist politic în zona partidelor politice, organizaţiilor media, institutelor de marketing şi sondare a opiniei publice, think tanks.
 • – director de imagine în cadrul firmelor şi organizaţiilor civice şi politice.
 • – consilier/expert în cadrul organismelor internaţionale (U.E., O.N.U., O.S.C.E.)
 • – carieră academică.

Dacă vei consulta Codul Ocupațiilor din România, vei afla că ai posibilitatea de a accesa ocupații și cariere cum ar fi:

 • – agent consular, ataşat diplomatic, consul, referent relaţii externe, secretar diplomatic, viceconsul, expert relaţii externe
 • – manager proiect, manager de inovare, expert prevenire şi combatere a corupţiei,
 • – specialist relaţii sociale, organizator relaţii,
 • – asistent analist, expert accesare fonduri structurale şi de coeziune europene, evaluator de proiecte, auditor interes public, specialist plan progres, consilier afaceri europene
 • – politolog, specialist în relaţii publice, mediator, specialist în protocol, consultant cameral, purtător de cuvânt

Ce cursuri oferă acest masterat?

Iată lista și descrierea cursurilor pe care le oferim la acest masterat.

 • Organizaţii si elite politice în România

Cursul isi propune sa familiarizeze studentii cu principalele abordari in studiul elitelor politice si sa ii incurajeze sa se specializeze in intelegerea eliterlor politice din perspectiva selectiei lor. Pentru studentii care doresc sa dezvolte o activitate de cercetare in acest domeniu, cursul pune la dispozitie o baza teoretica si metodologica solida.

 • Management și leadership în organizații

Structura și modul de funcționare al organizațiilor din sectorul non-profit și non-guvernamental îți va mări perspectiva de abordare a realității politice. Rolul acestui tip de organizaţii este de mediere între societatea civilă şi reprezentanţii politici. Din perspectiva aportului pentru funcţionarea proceselor democratice vei dobândi abilitatea de cuantificare a proiectelor, strategiilor propuse şi implementate conform misiunii şi valorilor specifice organizaţiei.

 • Ideologii și programe politice în România

Acest curs are ca obiectiv delimitarea spectrului de analiză teoretică şi metodologică necesar pentru cercetarea manifestărilor ideologice și a mijloacelor de promovare politică ale partidelor politice din România. Se abordează într-un cadru interactiv construcția identități politice și sociale, dinamica ideologiilor și transformarea acestora în spațiul politic românesc în sinergie cu evoluțiile ideologice contemporane. In contextul European actual, precum și reflectarea acestora in programele de guvernare și politicile publice ale partidelor și coalițiilor politice.

 • Diplomație publică și protocol institutional

Cursul isi propune sa familiarizeze studentii cu conceptele de baza in diplomatie, cu accent pe subdomeniul diplomatiei publice. O componenta esentiala este cea referitoare la protocol, care acopera o gama larga de domenii, de la comunicarea institutionala si publica la buna cunoastere a institutiilor dintr-un sistem politic si a atributiilor acestora.

Sistemul electoral și implicit procedura legislativă sunt coordonatele exponențiale ale sistemului politic și democrației. Abordarea comparată prin decelarea particularităților sistemului electoral și a procedurii legislative românești te va antrena în ceea ce privește munca unui analist politic pentru acest domeniu, respectiv îți va oferi posibilitatea anticipării și explicitării evenimentelor și chiar a efectelor aferente în interiorul statului.

 • Integritate Publică. Regimul constituțional al incompatibilităților și conflictelor

Cursul isi propune dezvoltarea şi detalierea conceptelor teoretice specifice referitoare la cadrul constituțional și infra-constitutional privind integritatea în sectorul public din Romania. Obiectivul principal îl constituie formarea abilităților practice de analiză și investigare a regimului constituțional și infra-constitutional al conflictelor de interese și incompatibilităților, precum și aplicarea și interpretarea practică a legislației specifice si a jurisprudentei în acest domeniu. Cursul își propune abordarea unor probleme practice ridicate de legislația privind conflictele de interese și incompatibilități, referitoare la funcțiile și demnitățile publice, alese sau numite.

 • Introducere în studiul politicii comparate și a relațiilor internaționale

Cursul introductiv in politica comparata si relatii internationale isi propune sa ofere studentilor o trecere in revista a conceptelor si teoriilor principale din doua discipline traditional percepute ca separate, respectiv politica comparata si relatiile internationale. Accentul va cadea pe aspectele metodologice specifice cercetarii in fiecare disciplina si pe punctele de intersectie intre acestea. Acest curs poate fi deosebit de util studentilor masteranzi care nu au o pregatire prealabila in domeniul stiintelor politice, dar si celor care sunt interesati de aspectele interdisciplinare ale cercetarii sociale.

 • Instituții și guvernanță europeană

Cursul urmăreşte formarea abilităţilor referitoare la problematica guvernanţei, a interacţiunii instituţiilor şi a emergenţei politicilor Uniunii Europene, precum şi a proceselor integraţioniste actuale la scara intregului continent european (SEE şi regiunea de Centru-Est), şi nu în ultimul rând – înţelegerea guvernanţei globale, prin utilizarea unor metode interactive de predare şi însuşire a cunoştinţelor.

 • Analiza politicilor publice

Cursul urmărește să introducă studenții în studiul analizei de politici publice și analizează diferite metode de identificare și structurare a problemelor de politică publică, El prezintă și discută conceptele fundamentale în domeniul analizei de politică publică precum și principalele modele teoretice cu relevanţă în domeniul analizei de politică publică. Un obiectiv principal al cursului este dezvoltarea unor abilități specifice pentru realizarea unei analize de politici publice (identificare corectă a problemelor, colectare și analizarea datelor, prezentarea clară și succintă a informațiilor relevante, identificarea de soluții, argumentarea unui propuneri de politici publice, munca în echipă, realizarea unei prezentări, redactarea unui text după rigori academice);

 • Introducere in metodologia cercetării / Softuri statistice pentru analiza și reprezentarea datelor

Cunoașterea și aplicarea metodelor de cercetare este cea mai importantă armă pentru un viitor specialist în aria științelor politice. Capacitatea aplicării metodei corespunzătoare pentru studierea comportamentului de vot, a caracteristicilor votanților, a preferințelor electoratului îți va furniza informațiile necesare pentru propunerea unui candidat care să reflecte cerințele alegătorilor, anticiparea intenției de vot și chiar a evaluării candidatului din perspectiva cetățenilor.

 • Negociere și mediere în organizații