Back

Concurs – Lector 2

Departamentul de Stiinte Politice organizeaza concurs public pentru postul de Lector pe perioada determinata (3 ani). 

Postul de lector poziția 14 include activități didactice și de cercetare specifice disciplinelor cuprinse în norma de bază. Referitor la activitatea didactică, postul are în componență o serie de materii cu denumiri diferite din care cea mai mare parte pot fi grupate în domeniul de metode de analiză şi prelucrare de date în ştiinţele sociale.

Pentru postul de lector universitar concursul constă în:
1. evaluarea dosarului candidatului;
2. prelegere / probă orală (în limba engleză)

Pentru proba orala, comisia de concurs a selectat urmatorul subiect:

2. Combaterea analfabetismului funţional în Romȃnia din perspectiva accesului la tehnologia informaţiei şi a competenţelor tehnologice / Fighting functional illiteracy in Romania based on ITC access and technological skills


Bibliografie generală:
Stuart A. Selber. Multiliteracies for a Digital Age. SIU Press (2004);
Giorgio Petroni, Fanie Cloete. New Technologies in Public Administration, Volume 28. IOS Press (2005);
Kravchenko, Alexander V. Information technologies, literacy, and cognitive development: an ecolinguistic view; Language Sciences 84 (2021).