Back

Concurs – Asistent Doctor

Departamentul de Stiinte Politice organizeaza concurs public pentru functia de Asistent, Doctor in cadrul departamentului. 

Postul de asistent poziția 24 (durată nedeterminată) include activități didactice și de cercetare specifice disciplinelor cuprinse în norma de bază. Referitor la activitatea didactică, postul are în componență o serie de materii cu denumiri diferite din care cea mai mare parte pot fi grupate în domeniul de comportament politic (Partide şi sisteme electorale; Sociologie politică; Comportament politic și teoria alegerilor raționale, Studii de guvernanță și guvernare; Etică aplicată), la care se adaugă un seminarii de Introducere în ştiinţe politice, si un seminar de Introducere în metodologia cercetării științelor sociale.

Concursul constă în:
1. evaluarea dosarului individual;
2. susținerea unei probe orale – 26 ianuarie 2023, ora 12.00; Str. General Traian Moșoiu, nr. 71, Cluj-Napoca, Jud. Cluj, Sala IV/2
3. susținerea unei probe scrise – 26 ianuarie 2023, ora 13.00; Str. General Traian Moșoiu, nr. 71, Cluj-Napoca, Jud. Cluj, Sala IV/2

Pentru proba orala, subiectul selectat de comisia de concurs este:

2. Conceptul de cetăţenie în statele moderne raportat la comunităţi politice, naţiune, societate, popor / The concept of citizenship in relation to polities, nations, societies, people


Bibliografie generală:
Castles, Stephen. Globalization and the Ambiguities of National Citizenship 1; In Blurred boundaries: Migration, ethnicity, citizenship, pp. 223-244. Routledge, 2018.
Castles, Stephen, and Alastair Davidson. Citizenship and migration: Globalization and the politics of belonging. Routledge, 2020.
Kymlicka, Will. Multicultural citizenship. In The new social theory reader, pp. 270-280. Routledge, 2020.
Will Kymlicka. Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights. Clarendon Press, 1996