Amfiteatru.jpg

MASTERAT

Departamentul nostru organizează admitere în 2021 pentru următoarele programe de masterat:

Dezvoltare internațională (engleză)

Managementul Organizaţiilor Politice (română și engleză)

Proiectarea Cercetării şi Analiza Datelor Sociale (română)

Pentru toate masteratele este necesară depunerea unui CV și a unei scrisori de intenție (12-16 Iulie 2021), candidații urmând să susțină și un interviu (18 iulie 2021).

Mai multe informatii despre admiterea 2021 la masterat pot fi gasite pe site-ul FSPAC.

Cine sunt profesorii care predau la masteratele noastre?

Curricula masteratelor oferite de Departamentul de Știinţe Politice este concepută în aşa fel încât să asigure o expunere a studenţilor la principalele probleme teoretice, o bună pregătire în utilizarea tehnicilor analiza empirică şi o bună cunoaştere a elaborării politicilor în fiecare dintre domeniile specifice acoperite de această curricula – relaţii internaţionale, comportament politic, instituţii politice, sisteme politice comparate, politici est-europene.

Începând cu anul universitar 2016-2017, programele masterale vor oferi studenților posibilitatea de a vizita Administrația Prezidențială și de a efectua stagii de internship în cadrul acestei instituții, urmând ca rețeaua de colaborări să se extindă și la alte instituții. De asemenea, Departamentul va extinde colaborările cu experți invitați în cadrul cursurilor care vor fi oferite studenților.

Detalii pot fi găsite pe pagina fiecărui masterat.