main-image.jpg

.

Programul Postuniversitar „Metode Aplicate de Cercetare Socială”

Programul postuniversitar de formare si dezvoltare profesionala continua intitulat “Metode Aplicate de Cercetare Sociala” este organizat de Departamentul de Stiinte Politice din cadrul UBB Cluj. Programul este acreditat de Ministerul Educatiei Nationale prin decizia nr. 33932 din 24 martie 2014.

Organizată începând cu 1997, Școala de vară de metode aplicate de cercetare socială vă propune și anul acesta o serie de cursuri de metodologia cercetării, adresate atât începătorilor, cât și avansaților, susținute de o echipă de profesori și practicieni cu experiență națională și internațională în domenii care presupun culegerea și analiza datelor sociale.

Având un caracter aplicat pronunțat, cursurile se adresează atât persoanelor care doresc să dobândească aptitudini noi pentru piața muncii cât și masteranzilor, doctoranzilor sau cercetătorilor. Cursurile sunt predate interactiv, iar formatul lor vă va pune în contact cu persoane care vă împărtășesc interesele de cercetare.

Durata: 8 iulie – 26 august 2019

Online: 8 iulie - 26 august 2019

Onsite (școala de vară): 15-21 iulie 2019 (clădirea FSPAC, str. Minerilor 85, Cluj-Napoca)

Taxa de participare: 1.500 de lei.

Angajați sau doctoranzi UBB: 1.000 de lei.

 

Termen limită înscriere: 4 iulie 2019 (inclusiv)

 

Pentru înscriere, este necesar să trimiteți un CV la adresa de e-mail sorana.constantinescu@fspac.ro.

Mai multe informații aici.

Fiind un program postuniversitar, el este adresat doar celor care au absolvit cu diplomă cel puțin studiile universitare de licență.

Parcurgerea programului înseamnă dobândirea unui număr de 14 credite transferabile, care pot fi utilizate conform Regulamentului de credite transferabile al UBB, conceput în baza sistemului european de credite transferabile (ECTS).

Tematică:

De-a lungul programului, vor fi abordate urmatoarele teme:

 • conceperea și implementarea designurilor de cercetare;
 • analiză de conținut și de discurs;
 • introducere în statistică și analiza datelor;
 • baze de date relaționale; introducere în SQL;
 • metode comparative de cercetare socială;
 • analiză factorială;
 • modele de ecuații structurale (SEM);
 • analiză multinivel;
 • analiză de rețea;
 • realizarea de infografice;
 • analiza seriilor de timp;
 • tehnici de eșantionare;
 • analiza bayesiana;
 • interviuri și focus grupuri;
 • machine learning.

Softuri prezentate:

 • analiză de conținut: Voyant, Yoshikoder, Maxqda.
 • analiză statistică: SPSS, R, AMOS, Stata, Eviews
 • infografice: Tableau Public.
 • baze de date relaționale: MySQL server, Workbench.

Pentru absolvirea programului, cursații trebuie să promoveze 75% dintre cursuri.

 

Echipa de profesori din cadrul scolii de vara reuneste atat profesori si cercetatori din cadrul departamentului, cat si colaboratori de la alte universitati din tara si din strainatate:


Gabriel-Badescu.jpg

Gabriel Bădescu

Profesor Universitar

badescu@fspac.ro

Curriculum Vitae

Gabriel Bădescu este profesor universitar, director al Centrului pentru Studierea Democrației și membru al departamentului de științe politice din Universitatea Babes-Bolyai. Este licențiat în matematică și sociologie, are un doctorat in sociologie, a fost bursier Fulbright la University of Maryland, College Park, și a urmat specializări în statistică socială la University of Michigan, Ann Arbor. Între 2009 și 2010 a coordonat Agenția pentru Strategii Guvernamentale, iar între 2011-2013 a fost membru al Consiliului Național al Cercetării Științifice. Publicațiile sale din ultimii ani includ teme de socializare politică, capital social, societate civilă, migratie de muncă și scientometrie.

Între interesele sale academice se numără teme precum tranziţiile democratice în Estul Europei, capital social, participare politică şi socială într-o perspectivă comparată, inegalitate socială, migraţie de muncă, metode cantitative/calitative de cercetare.

bosanceanu.jpg

Constantin Bosancianu

manuel.bosancianu@outlook.com

Constantin Bosânceanu are un doctorat în științe politice la Central European University. În prezent este cercetător la Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB). În studiile sale despre inegalitate economică și comportament politic folosește R, LaTeX și Emacs.

daniela-angi.jpg

Daniela Angi

Cercetător III

angi@fspac.ro

Curriculum Vitae

Daniela Angi este doctor în sociologie, doctoratul fiind susținut la Institutul de Filozofie și Sociologie din cadrul Academiei Poloneze de Științe, Varșovia, Polonia. Temele centrale care fundamentează activitatea sa de cercetare a Danielei Angi sunt societatea civila și tematici asociate, precum capitalul social și implicarea civică. De asemenea, activitatea sa recentă de cercetare aplicată și științifică include subiecte legate de cetățenie și de diferite aspecte ale educației (educația civică, educația pentru democrație și probleme structurale ale sistemului de educație, precum abandonul școlar).

litan.jpg

Cristian Litan

Conferentiar Universitar

cristian.litan@ubbcluj.ro

Cristian Litan are un doctorat în economie la University Carlos III de Madrid, și un masterat la Central European University. Este conferențiar în economie la UBB, a fost economist la Banca Naţională a României, Departamentul de Politică Monetară şi Modelare (2007-2009). În studiile sale utilizează frecvent Mathlab, Gauss, C++, Latex, Eviews, Stata, SPSS.

cosmin_marian.jpg

Cosmin Gabriel Marian - Director de Departament

Conferențiar Universitar

marian@fspac.ro

Curriculum Vitae

Cosmin Gabriel Marian este specializat în metode de cercetare și modelarea datelor sociale. Este autor și co-autor la o serie de articole publicate în jurnale de specialitate, între care: Electoral Studies, East European Politics and Societies, Communist and Post-Communist Studies, International Journal of the Commons, European Political Science. În ultimii ani, o parte din interesul de cercetare al lui Cosmin se concentrează asupra analizei regimului proprietăților comune. Este Director al Departamentului de Științe Politice din 2016.

sorana-constantinescu.jpg

Sorana Constantinescu

Doctorand

sorana.constantinescu@fspac.ro

Sorana Constantinescu este doctorandă în Sociologie la UBB și Clarkson University, și are un masterat în cercetare socială (UBB). Interesele sale de cercetare includ metode cantitative și metode implicite aplicate în științe sociale. În analizele sale utilizează frecvent SPSS, AMOS, R.

fofiu.jpg

Adela Fofiu

fofiu@fspac.ro

Adela Fofiu deţine un doctorat în sociologie. Începând cu studiile doctorale, s-a specializat în metoda analizei de conţinut, urmând un parcurs academic interdisciplinar în care studiază şi dezvoltă tehnici şi instrumente digitale de analiză a conţinuturilor şi proceselor comunicaţionale. Din 2016 este activă şi în mediul privat, unde colaborează cu o echipă de programatori într-un proiect internaţional de dezvoltare de inteligenţă artificială.

Florin-Fesnic.jpg

Florin Feșnic

Cercetător III

fesnic@fspac.ro

Curriculum Vitae

Florin Feșnic este cercetător la Centrul pentru Studierea Democraţiei din cadrul Departamentului de Ştiinţe Politice al UBB Cluj. Printre interesele sale de cercetare se numără educaţia civică, democratizarea, designul instituţional, sociologia politică, comportamentul electoral, partidele şi sistemele de partide, determinanţii şi consecinţele politice ale modernizării, paradoxurile politice şi scientometria. Printre publicaţiile sale recente se numără „The Democratic-Liberal Party as a Successful Catch-All Party” (2011), în Ronald King şi Paul Sum (editori), Romania under Băsescu, Lexington Books, şi „Can Civic Education Make a Difference for Democracy? Hungary and Poland Compared” (în curs de apariţie, Political Studies).

Angela Lumezeanu este doctorandă, având ca temă construirea bazelor de date istorice; cu un master în Antichitate Clasică și un master în Informatică și Programare. Este programator la Institutul de Istorie George Baritiu, Academia Română. În ultimii ani a dezvoltat mai multe baze de date și programe software în arheologie, istorie și demografie istorică. Are experiență în Mysql, RubyOnRails, programe web, administrare servere Linux.

foto2Jiglau.jpg

George Jiglău

Lector Universitar

jiglau@fspac.ro

Curriculum Vitae

George Jiglău este lector universitar, cu un doctorat în Științe Politice obținut în 2013 la Universitatea Babeș-Bolyai. Deține o licență în Științe Politice la UBB Cluj (2006), un masterat în Științe Politice la CEU Budapesta (2007), un masterat în Comunicare și Studii Multiculturale la UBB (2009). A scris și a editat o serie de volume și articole publicate în reviste din țară și din străinătate pe teme precum alegerile și sistemele electorale, partidele și sistemele de partide, relații interetnice sau despre Uniunea Europeană și procesul de europenizare. Este colaborator al unor publicații precum ziarul Adevărul sau platforma Contributors.ro și are apariții frecvente în alte instituții mass-media locale și naționale.

Toma-Burean.jpg

Toma Burean

Asistent universitar

burean@fspac.ro

Curriculum Vitae

Toma Burean a obținut un doctorat în 2014 la Școala Postuniversitară de Științe Sociale, Academia Poloneză de Științe. A absolvit un Masterat de Științe Politice la CEU, Budapesta. Domeniile de interes sunt reprezentare politică, comportament politic, atitudini politice ale tinerilor și migrație.

Marcel Cremene are un doctorat în computer science la Universitatea Tehnică Cluj-Napoca și Université de Savoie. În prezent este Senior Scientist la Core Capital Management, Senior Java Developer la 8X8 Global Cloud Development și conferențiar la Universitatea Tehnică Cluj-Napoca.

Petruta-Teampau.jpg

Petruța Teampău

Lector Universitar

teampau@fspac.ro

Curriculum Vitae

Petruța Teampău a obținut un doctorat în antropologie în 2008 la UBB, teza având titlul “Corp și Discurs Ideologic în România Post-Comunistă”. Predă cursuri de antropologie politică, metodologie calitativă și studii de gen. Interesele ei de cercetare includ antropologia urbană, studiile de comunitate și studiile de gen. Dintre publicațiile recente amintim “Sulina Trăită de Panait Zachis” (Cluj-Napoca, EFES 2010), și “Sulina, alta lume, alta viata” (Cluj-Napoca, EFES 2011). „Local cosmopolitanism. Global orientations of the local in evolving governance” (cu Kristof van Assche), Springer Books, 2014. "Pirates, Fish and Tourists: the Life of Post-Communist Sulina" (cu Kristof van Assche), in The Bio-politics of the Danube Delta, Lexington Books, London, Editors Constantin Iordachi, Kristof Van Assche, 2014, pp. 185-196. “Shape your body, shape your life! Imaginarul feminin si discursurile corporalității in Romania postsocialista”, in „Istoria recentă altfel: perspective culturale”, Andi Mihalache, Adrian Cioflanca (coord.), Iași: Editura Univ. Al. I Cuza, 2013, pp. 903-928.

szocs.jpg

Csongor-Ernő Szőcs

Doctorand

szocscsongorerno@gmail.com

Csongor-Ernő Szőcs este doctorand în științe politice, are un masterat în cercetare socială și o licență în economie. A fost editor la Transindex.ro (2012-2014), director executiv la Media Index Association (2014-2015), iar în prezent este Group Leader Financial Controlling la Bosch. În analizele sale utilizează frecvent Tableau, Mathlab, SPSS, AMOS.