amfiteatru-plin.jpg

Dezbatere privind arhitectura curriculara

Eveniment înscris sub egida Proiectului “România Educată”, Proiect al Președintelui României

Asociația „Ține de Noi”, Fundația Hanns Seidel, împreună cu Centrul pentru Studiul Democrației, organizează la Cluj-Napoca dezbaterea publică privind arhitectura curriculară potrivită pentru România. Dezbaterea va avea loc pe 25 martie, începând cu ora 14, la sediul Facultății pentru Științe Politice și Administrative, str. Minerilor 85, Sala T1.

Principalele teme abordate în cadrul evenimentului vor fi: profilul absolventului și cursivitatea lui în succesiunea ciclurilor de studii, competențele-cheie dezvoltate prin planurile-cadru, interconectivitatea nivelurilor educaționale și adaptarea arhitecturii curriculare la nevoile elevilor și ale comunității. Conversația va porni de la profilul absolventului, concentrându-se în mare parte pe componenta învățământului liceal și universitar, alături de modalitățile în care acest profil, care are în spate competențele precizate în Legea Educației Naționale, poate fi “tradus” în practică. Vom vorbi cu predilecție despre curriculum, programă și manuale sau despre cum putem construi educația din România pe baze solide în secolul XXI.


Întrebările-cheie care vor ghida discuția:

1. Care este profilul absolventului învățământului românesc pe care ni-l dorim la fiecare nivel, la orizontul anului 2030?
2. Pentru cine și cum facem curriculumul – viziuni, obiective, acțiuni asociate obiectivelor.
3. Câte dintre competențele cheie cerute de Legea Educației Naționale sunt acoperite acum de planurile cadru?
4. Care sunt fracturile primar – gimnazial, gimnazial - liceal? Care sunt neconcordanțele între cerințele de la finalul liceului și cele de la debutul ciclului terțiar?
5. Conținuturile se succedă logic? Coerența educației poate fi asigurată prin aceleași materii ca în prezent sau avem nevoie de transdisciplinaritate?
6. Care este configurația educațională cerută de societatea viitorului, de cerințele economice viitoare, de dezvoltarea societății și din domeniul cercetării?
7. Cum putem încuraja diversitatea de modele? Mergem pe model unic în continuare?
8. Care sunt lucrurile care merg bine și trebuie potențate?

Discuțiile vor avea ca punct de pornire profilul absolventului la finalul a două cicluri de învățământ, cel liceal alături de cel universitar, clarificând modul în care se va construi acest profil până în 2030 (inclusiv pentru acele competențe pe care nu le formăm în prezent). Odată rediscutat profilul absolventului, construcția arhitecturii curriculare va pleca de la următoarele acțiuni prealabile:

1. Identificarea punctelor tari și slabe ale curriculumului actual;
2. Construirea strategiei de acțiune pentru orizontul anului 2030;
3. Stabilirea etapelor intermediare și a modalităților posibile de tranziție;
4. Realizarea planului de implementare a strategiei.
Evenimentul se înscrie în calendarul de activități organizate sub egida „România Educată”, proiectul de reformă al Administrației Prezidențiale în domeniul educației.

Agenda evenimentului:

13:50 – 14:10 Înregistrarea participanților
14.10 - 15.45 Dezbateri in plen
15.45 - 16.00 Pauza de cafea
16.00 - 17.30 Dezbateri in plen
Moderator: Răzvan Orășanu (Asociația Ține de Noi, organizator Conferința Națională)
Vor fi luări de cuvânt ale reprezentanților mediului universitar și preuniversitar primar, gimnazial și liceal, reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Cluj, reprezentanți ai asociațiilor de părinți, Consiliului elevilor, sindicate din învățământ, CJRAE, patronate și ONG – uri.

Dezbaterile locale abordează curriculumul național pentru nivelurile primar, gimnazial, liceal și universitar, nefăcând obiectul consultărilor aspecte privitoare la alocarea orelor pentru materii.
Dezbaterile tematice regionale vizează deschiderea unui for de consultări publice referitor la o arhitectură curriculară adaptată nevoilor actuale ale elevilor și ale societății.

Vă invităm să contribuiți și dumneavoastră; nu doar prin intervenția în dezbatere, dar și prin feedback scris care va ajuta la închegarea unui material scris care va fi trimis tuturor factorilor implicați în proces.

Finalitatea dezbaterii, după dezbaterile organizate:
Raport succint pentru fiecare eveniment/dezbatere sau consultare (pe formatul evenimentelor sub egida România Educată)

• Un document final, unitar, care să aibă un format similar cu rapoartele GL din cadrul Proiectului „România Educată”
o Situația actuală, descriere context și analiză a punctelor tari și slabe
o Viziune pentru 2030 (descrierea modelului curricular propus)
o Obiective (în acest caz fiind vorba despre cum ajungem la acel model curricular)
o Acțiuni asociate obiectivelor (în acest caz fiind vorba despre o detaliere a obiectivelor/principiilor dar si despre o adaptare a lor în funcție de ruta urmată de elev)

Bibliografie/ documente recomandate:

• Profilul de formare al absolventului - http://www.ise.ro/wp-content/uploads/2015/12/Profilul-de-formare-al-absolventului_final.pdf
• Planurile cadru pentru învățământul primar, gimnazial și liceal (aflat în dezbatere) - http://programe.ise.ro/
• Propunerile și rezultate consultărilor realizate la nivel național (2018) de către Asociația „Ține de Noi”, Fundația Hanns Seidel – România și Coaliția pentru Educație, legate de conținutul planurilor-cadru pentru liceu
• Rezultatele Proiectului „România Educată”, supuse dezbaterii publice (viziune și strategie; rapoartele grupurilor de lucru tematice) - http://www.romaniaeducata.eu/rezultatele-proiectului/ (doar elementele relevante pentru discuție)
• European Parliament resolution of 12 June 2018 on modernisation of education in the EU - http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2018-0247&language=EN&ring=A8-2018-0173

Asociația “Ține de Noi” este o organizație nouă care își propune să creeze comunități active în domeniul politicilor publice economice, educaționale și în domeniul energiei și constituirea unui spațiu de dezbatere în societate legat de problemele guvernării României. Obiectivul principal este de a crea în cadrul acestei organizații un adevarat laborator de idei orientate spre societate, care pot constitui nucleul viitoarelor politici publice și pot acționa ca un promotor al valorilor democratice și euroatlantice.