Postuniversitar.jpg

Admitere la Școala Doctorală

Departamentul de Științe Politice al Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării al Universității Babeș-Bolyai anunță deschiderea a 5 poziții pentru studenți doctoranzi (cu bursă).

Selecția se va realiza în funcție de profilul candidaților și proiectele proprii de cercetare. Proiectele de cercetare trebuie să aibă între 3 și 4 pagini (1500 cuvinte inclusiv bibliografia) și trebuie să specifice clar încadrarea teoretică și metodologia de cercetare abordată. Pentru evaluarea profilului candidaților este de asemenea necesară transmiterea în format pdf a tezei de masterat.

Domenii de cercetare: democratizare, tranziție, ideologii politice, educație și politici educaționale, bună guvernare, politici publice, societate civilă, partide politice, migrație, politici ale migrației, transnaționalism și globalizare, etnicitate și naționalism, dezvoltare internațională.

Doctoranzii admiși vor fi coordonați de către unul dintre următorii conducători de doctorat:

  • dr. Gabriel Bădescu
  • Dr. Cosmin Marian
  • dr. Remus Anghel

Profilurile conducătorilor de doctorat pot fi găsite pe pagina de internet a Școlii Doctorale în Științe Politice și ale Comunicării, precum și pe site-ul Centrului pentru Studiul Democrației.

Termene:

Depunerea dosarelor de concurs: până în data de 1 septembrie 1016, ora 24.00.

Data examenului de admitere: 15 septembrie 2016, or 10.00.

Locul Examenului: Facultatea de Științe Politice, str. Minerilor 85, Cluj Napoca

Contact: badescu@fspac.ro damian@fspac.ro