Programul Postuniversitar „Metode Aplicate de Cercetare Socială”

Programul postuniversitar de formare si dezvoltare profesionala continua intitulat “Metode Aplicate de Cercetare Sociala” este organizat de Departamentul de Stiinte Politice din cadrul UBB Cluj. Programul este acreditat de Ministerul Educatiei Nationale prin decizia nr. 33932 din 24 martie 2014.

Programul are o durata de 8 saptamani si se desfasoara in perioada 1 iunie – 23 iulie 2016. In primele 7 saptamani, cursurile se vor desfasura online. A opta saptamana, 18-23 iulie 2016, este dedicata unei scoli de vara.

Certificatului de absolvire a programului este acordat doar celor care parcurg toate cele 8 saptamani si raspund cerintelor de evaluare. Primele 7 saptamani ale cursului sunt structurate pe baza a 7 discipline, cuprinse in planul de invatamant aprobat de minister, dupa cum urmeaza:

1. Conceperea si implementarea designurilor de cercetare

2. Analiza de continut si de discurs

3. Introducere in statistica si analiza datelor

4. Metode statistice intermediare

5. Metode statistice avansate

6. Utilizarea softurilor statistice in cercetarea sociala

7. Metode comparative de cercetare sociala

INFORMATII DESPRE SCOALA DE VARA DE METODE APLICATE

Fiind un program de formare continua acreditat de minister, promovarea fiecarei discipline inseamna obtinerea creditelor transferabile aferente. Fiecare disciplina are alocate 2 credite, astfel ca finalizarea cu succes a programului inseamna dobandirea unui numar de 14 credite transferabile. Acestea pot fi utilizate conform Regulamentului de credite transferabile al UBB, conceput in baza sistemului european de credite transferabile (ECTS).

Cursantii vor avea acces online la toate materialele care trebuie parcurse, conform silabusurilor concepute pentru fiecare curs. Primele 7 saptamani ale programului sunt concepute astfel incat:

– Materialele sa fie conferite in mod logic si sa faciliteze procesul didactic atat pentru incepatori, cat si pentru avansati (de exemplu, materialele aferente cursului de “Metode statistice intermediare” vor fi parcurse dupa cele aferente cursului de “Introducere in statistica”.

– Cursantii sa dobandeasca toate notiunile teoretice si practice necesare pentru participarea la atelierele organizate in cadrul scolii de vara, care vor avea exclusiv un caracter practic.